Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit ouders, onderwijzend personeel & leden van de lokale gemeenschap.
Deze groep mensen zorgt ervoor dat de ouders gehoord worden en de nodige informatie verkrijgen & is een adviesraad voor de directie. In deze groep zitten 3 verkozen ouders die de ouders vertegenwoordigen.
De bedoeling is om individuele problemen steeds rechtstreeks met de betrokken leerkracht of directie te bespreken. Voor algemene problemen kunnen de leden van de schoolraad steeds gecontacteerd worden.
Algemene problemen worden op regelmatige basis doorgesproken met de directie.

Contactpersonen:

Vertegenwoordiger De Kiem Lombeek:
André De Nil
Liene Benoit
Ilse Eeckhaut

Geef een reactie