Scholengemeenschap

Onze school behoort tot de scholengemeenschap De Pajot, bestaande uit volgende scholen:
Gemeentelijke Basisschool Triangel Roosdaal
Gemeentelijke Basisschool ’t Rakkertje Lennik
Gemeentelijke Kleuterschool Dol-fijn Liedekerke
Gemeentelijke Basisschool De Kiem Lombeek
Gemeentelijke Basisschool De Kiem Wambeek en
Vrije school voor buitengewoon basisonderwijs Levenslust vzw Lennik

De administratieve zetel en correspondentieadres van de scholengemeenschap:
Gemeentelijke Basisschool Triangel
Rudy Charot directeur coördinator
Brusselstraat 27
1760 Roosdaal

Beheerscomité van de scholengemeenschap:

Leden van de directie:
Mevr. David Minner
Dhr. Stefan De Kock
Mevr. Izabel Van der Borght
Mevr. Peggy Meert
Mevr. Vanessa Geeraerts
Mevr. Sarah Van Reckem
Mevr. Isabelle Marginet
Dhr. Rudy Charot

Leden van de Inrichtende Macht:
Dhr. Johan Limbourg
Mevr. An Van den Spiegel
Dhr. Theo Kleynen
Mevr. Christiane Servranckx
Mevr. Steven Vanlinthout

Geef een reactie