Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Het schoolbestuur heeft een beleidscontract afgesloten met
CLB Dender,
Zonnestraat 25 te 9300 Aalst.
Telefoonnummer: 053/60 32 80.

Mevrouw Marianne De Wael is de contactpersoon met onze school.
Het CLB behoort tot het gemeenschapsonderwijs.
Adel Coulommier: Psycholoog
Joris Cannoot : Maatschappelijk werker

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie.

De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen:
Het leren en studeren
De onderwijsloopbaan
De preventieve gezondheidszorg
Het psychisch en sociaal functioneren

Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders.
Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte begeleiding.

Geef een reactie