Oudercontact

Het eerste contact tussen school en ouders is het heen–en-weerschrift (kleuteronderwijs) en de schoolagenda (lager onderwijs).

Geplande oudercontacten:
Informatie-avonden (-namiddagen) (bv. overgang 3de kleuter – eerste leerjaar) ;
individuele contacten (al dan niet n.a.v. rapportbesprekingen);
huisbezoeken;
Besprekingen met CLB;
Occasionele contacten;
Elke schooldag tijdens de schooluren of na afspraak.

Geef een reactie