De leerlingenraad

Super als jij op school je inbreng kan doen! Op die manier wordt de school ook een stukje van jezelf. De leerlingenraad is één van de manieren om leerlingen die kans te geven.

Deze leerlingen zullen gedurende het ganse schooljaar hun klas vertegenwoordigen in de leerlingenraad.
Elke eerste donderdag van de maand zullen ze samen zitten om een aantal dingen te bespreken en te bekijken.

De bedoeling van de leerlingenraad is dat we ook de leerlingen aan het woord kunnen laten en een leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen.

De kinderen kunnen hun ideeën, suggesties en opbouwende kritiek kenbaar maken.
Wat wenselijk en haalbaar (= praktisch uitvoerbaar) is, wordt gerealiseerd.
Op die manier worden de leerlingen nauw betrokken bij het schoolbeleid en leren ze samen mee verantwoordelijkheid dragen.

Veel succes !

Tom, Victor, Dara, Dylan, Kobe, Ruben en Mounir behartigen dit jaar de belangen van alle Kiemers !

Geef een reactie