Vakanties en verlofdagen 2017 – 2018

Vakanties en vrije dagen van de gemeentelijke basisschool De Kiem Lombeek voor het schooljaar 2017-2018 worden vastgelegd als volgt:

Hervatting van de lessen

– Vrijdag 1 september 2017

Vrije dagen van het eerste trimester

– Vrijdag 6 oktober 2017 (lokale verlofdag)

– Woensdag 18 oktober 2017 (pedagogische studiedag)

– Van maandag 30 oktober 2017 tot en met zondag 5 november 2017 (herfstvakantie)

– Van maandag 25 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018 (kerstvakantie)

Vrije dagen van het tweede trimester

 – Woensdag 17 januari 2018 (pedagogische studiedag)

– Van maandag 12 februari 2018 tot en met zondag 18 februari 2018 (krokusvakantie)

– Woensdag 14 maart 2018 (pedagogische studiedag)

– Van maandag 2 april tot en met zondag 15 april 2018 (paasvakantie)

Vrije dagen van het derde trimester

 – Dinsdag 1 mei 2018 (dag van de arbeid)

– Donderdag 10 mei 2018 (hemelvaartdag)

– Vrijdag 11 mei 2018 (brugdag)

– Maandag 21 mei 2018 (pinkstermaandag)

– Maandag 4 juni 2018 (lokale verlofdag)

De lessen worden beëindigd op vrijdag 29 juni 2018 om 11.50 uur waarbij in de namiddag de lessen worden geschorst.

De meerdaagse uitstappen zullen tijdens het schooljaar 2017-2018 plaatsvinden op volgende data:

Zeeklassen vijfde en zesde leerjaar te Lombardsijde, Zeekameel, van maandag 23 april 2018 tot en met vrijdag 27 april 2018

Boerderijklassen eerste en tweede leerjaar te Kemmel van woensdag 7 februari 2018 tot en met vrijdag 9 februari 2018

Geef een reactie