Infodocumenten

Algemeen:

 

Schoolreglement, infobrochure en afsprakennota GBS De Kiem Lombeek: Schoolreglement – infobrochure en afsprakennota 2021-2022

Schoolreglement, infobrochure en afsprakennota GBS De Kiem Lombeek –  adendum: Addendum schoolreglement 2021-2022 GBS De Kiem Lombeek

Jaarkalender Lombeek: kalender 2021 2022 ouders

Taalbeleid: folder taalbeleid GBS De Kiem Lombeek (PDF)

Oog voor lekkers – Fruitkalender 2020 – 2021:

Sticker medicatie: attest medicijnen 2021

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief Lombeek:  (PDF)

 

 

 

Geef een reactie